CÔNG TY TNHH VỆ SINH CÔNG NGHIỆP

GREEN CARE

Vietnamese English
(08) 629 32 556 - 0903 67 40 67
Tin tức & sự kiện

Vấn đề xử lý nước thải nông nghiệp hiện nay

Những năm gần đây, tình trạng lạm dụng các loại thuốc tăng trưởng, các hóa chất bảo vệ cây cũng như các loại phân bón ở nước ta tăng rất nhanh. Lượng thuốc dư thấm vào đất và nước ngày càng nhiều, khiến sông hồ ở những nơi này dần bị ô nhiễm.

Ở các vùng nông thôn, có rất nhiều cách để bảo vệ môt trường như thu gom rác thải, chất thải và quản lí môi trường. Nhưng về vấn đề xu ly nuoc thai lại chưa thể tìm ra được công nghệ và phương pháp phù hợp.

>> Các phương pháp xử lý nước thải

Nước thải ở khu vực nông thôn chủ yếu chứa các chất hữu cơ có nhiều dinh dưỡng và nếu biết cách tận dụng, điều này sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho ngành nông nghiệp. Nước thải từ các vùng này thường không có hệ thống thu gom, mà chỉ được tập trung tất cả vào kênh, rãnh,…và được thải trực tiếp vào môi trường. Nước thải nông nghiệp bao gồm nước thải sinh hoạt từ các hộ gia đình, trường học và các nơi tương tự. Nước thải từ các hoạt động sản xuất, chăn nuôi trong hộ gia đình. Nước chảy tràn bề mặt như từ nước mưa, ao hồ tràn vào hệ thống thu gom chung.

xu-ly-nuoc-thai-ran-sinh-hoat.jpg

Hệ thống xu ly nuoc thai ở đây sử dụng phương pháp cơ học, lý học, hóa học và sinh học để loại bỏ các chất nhiễm bẩn trong nguồn nước thải. Nhưng với tình hình về điều kiện kinh tế như hiện nay thì công nghệ xử lý nước thải cần phải đáp ứng được các yêu cầu như chi phí đầu tư, vận hành và bảo dưỡng thấp; quy trình quản lí vận hành đơn giản, có khả năng xử lí với nhiều lưu lượng và thành phần nước đa dạng.

Việc tái sử dụng nước thải nông nghiệp mang lại nhiều lợi ích và đạt được hiệu quả kinh tế cao, giúp cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường, giảm thiểu sử dụng phân bón và hệ thống được xây dựng đơn giản, chi phí thấp hơn. Cách này hữu ích và có thể sử dụng lâu dài, bền vững, vì công nghệ xu ly nuoc thai này phù hợp với điều kiện ở nông thôn, có thể xử lí nhiều loại nước thải như nước thải sinh hoạt, nước thải chăn nuôi và nước thải sản xuất. 

Hotline: 0903 67 40 67

Email: anqgd@greencare-service.com.vn

Yahoo Skype

Dịch vụ

Xem tất cả »

CÔNG TY TNHH VỆ SINH CÔNG NGHIỆP GREEN CARE 

118 Lý Chiêu Hoàng, Phường 10, Quận 6, TP HCM

(08) 629 32 556 - 0903 67 40 67   I  anqgd@greencare-service.com.vn   I www.greencare-service.com.vn

QR

105335 Online : 3

Yahoo Skype Facebook Google + Twitter

Designed by Viet Wave